Vakanties en vrije dagen

België kent meer officiële feestdagen dan Nederland. Het rooms-katholicisme en de geschiedenis van België zijn de voornaamste oorzaken hiervan.

 

Hieronder staan zowel de officiële landelijke als niet-landelijke feestdagen. Een aantal feestdagen worden nader toegelicht. De schoolvakanties staan in een apart overzicht vermeld.

 

Officiële Belgische feestdagen

 

Feestdagen                                                            2014                                             
Nieuwjaar 1 januari
Eerste paasdag 20 april                          
Tweede paasdag 21 april
Feest van de arbeid 1 mei
Feest van het Brussels Gewest                  8 mei
Hemelvaartsdag 29 mei
Eerste pinksterdag 8 juni
Tweede pinksterdag 9 juni
Vlaamse feestdag * 11 juli
Nationale feestdag 21 juli
Maria Tenhemelopneming * 15 augustus
Feest van het Waalse Gewest

15 september

Feest van de Franse Gemeenschap 27 september
Allerheiligen * 1 november
Feestdag van de Duitstalige Gemeenschap 5 november
Wapenstilstand * 11 november
Kerstmis *

25 december

*zie hieronder

 

Toelichting feestdagen

 

 • Vlaamse feestdag: 11 juli
  Tijdens de Vlaamse feestdag staan de Vlamingen stil bij de Guldensporenslag uit 1302. Op 11 juli van dat jaar vond nabij Kortrijk een confrontatie plaats tussen Vlaamse handelslieden en ambachtslieden en troepen van de Franse adellijke bezetters.
 • Nationale feestdag: 21 juli
  Op 21 juli 1831 werd Leopold I bekroond tot de eerste koning van de Belgische natie.
 • Maria Tenhemelopneming: 15 augustus
  Officiële katholieke feestdag ter ere van de maagd Maria.
 • Allerheiligen: 1 november
  Met Allerheiligen herdenken de gelovigen alle heiligen die geen eigen feestdag hebben, omdat hun heiligheid alleen ''bij God bekend is''. In België is ook 2 november, Allerzielen, een belangrijke dag. Dit is echter geen officiële feestdag.
 • Wapenstilstand: 11 november
  Herdenking van de Wapenstilstand op 11 november 1918. Dit betekende tevens het einde van WOI.

 

Anders dan in Nederland is 26 december geen officiële feestdag in België.

Wanneer een officiële Belgische feestdag in het weekend valt, heeft u als Belgische werknemer het recht deze feestdag later in het jaar alsnog op te nemen. 

 

Belgische schoolvakanties

 

Leerlingen van het lager en secundair onderwijs hebben in Vlaanderen altijd in dezelfde perioden schoolvakantie. Voor studenten kunnen deze periodes afwijken.

 

Schoolvakantie            2013-2014
Herfst 28 oktober - 3 november
Kerst 23 december - 5 januari
Krokus 3 maart - 9 maart
Pasen 7 april - 21 april
Hemelvaart 29 mei - 30 mei
Zomer 1 juli - 31 augustus

 

Powered by: Vuursteen