(Nederbelgische) Bevolking

De meest recente cijfers over de Belgische bevolkingssamenstelling dateren van 1 januari 2010. Op dat moment telde België 10.839.905 inwoners. De Vlamingen waren hierbij duidelijk in de meerderheid met 6.251.983 man op 1 januari  2010. Het aantal Walen bedroeg toen 3.498.384 (inclusief de 75.222 inwoners in de Duitstalige kantons). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woonden op 1 januari 2010 1.089.538 mensen.

 

Verdeling man/vrouw

 

In België woonden in 2010 5.527.684 vrouwen tegenover 5.312.221 mannen. De meerderheid van het vrouwelijk geslacht valt terug te zien bij zowel de personen tussen de 18 en 65 en de 65-plussers. Bij personen onder de 18 was het overschot echter net andersom: 1.082.489 vrouwen tegenover 1.131.667 mannen.

 

Leeftijdsopbouw

 

De leeftijdsgroep die de (potentieel) werkende bevolking omvat telde in 2010 6.765.590 mensen. Het aantal gepensioneerden lag op 1.860.159 inwoners en het aantal jongeren t/m 18 jaar op 2.214.156 mensen.  

 

Burgerlijke staat

 

Het aantal gehuwden en ongehuwden hield elkaar in 2010 aardig in evenwicht: 41% van de Belgen was gehuwd en 44% ongehuwd. Verder leefde 8% van de Belgen gescheiden en was 7% weduwe/weduwnaar.

 

Aantal niet-Belgen en hun nationaliteit

 

Op 1 januari 2010 bevonden zich 1.057.666 mensen van niet-Belgische origine op Belgische bodem. De top-5 onder hen zag er als volgt uit:

 

1. Italianen: 165.052. Dat er zoveel Italianen in België wonen, is minder vreemd dan het op het eerste gezicht lijkt. Zij wonen hier al vele decennia en kwamen in de eerste helft van de 20e eeuw in grote getale naar België om voornamelijk in de Limburgse mijnen te werken. De grootste Italiaanse populatie in België is ook nu nog steeds in Limburg woonachtig.

2. Fransen: 140.227. Dit komt vooral omdat Frans een officiële taal in België is.

3. Nederlanders: 133.536. U bent dus lang niet de enige die de stap zet/heeft gezet om voor langere of kortere tijd in België te gaan wonen.

4. Marokkanen: 81.943. Anders dan in Nederland wonen er in België meer Marokkanen dan Turken.

5. Polen: 43.085. Sinds de Oost-Europese landen lid zijn geworden van de EU in 2004 en hun inwoners ook elders in de EU mogen werken, valt een grote toevloed van Oost-Europeanen te constateren.

Powered by: Vuursteen