Voorwaarden

1 - Identiteit van de ondernemer

BeterinBelgië.nl is een initiatief van:

Success 4 You
Van Slijpestraat 2A
6225 BM Maastricht
Telefoonnummer: (+31) 043 - 362 75 29
fax: (+31) 043 - 362 75 28
e-mail: info@success4you.nl

 

2 - Doel en rechtsgeldigheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen BeterinBelgië.nl en haar bezoekers en leden.

 

3 - Aansprakelijkheid

BeterinBelgië.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op BeterinBelgië.nl en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade (welke dan ook) die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde correcte informatie.

BeterinBelgië.nl is ook niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) veroorzaakt door fouten, miscommunicatie of verzuiming van derden, welke door BeterinBelgië.nl zijn gecontracteerd. Daarnaast kan BeterinBelgië.nl niet verantwoordelijk worden gesteld voor contracten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

 

4 - Correspondentie

a. Alle correspondentie gaat via e-mail of, indien niet anders mogelijk, via telefoon.
b. De klant is verplicht om een e-mailadres aan BeterinBelgië.nl op te geven wanneer hij/zij lid wordt waarop hij/zij mail kan ontvangen.
c. Mail die verstuurd is naar het e-mailadres van de leden wordt geacht te zijn aangekomen.

 

5 - Rechtsverhouding

 

De rechtsverhouding tussen BeterinBelgië.nl en haar leden is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht, tenzij het geschil behoort tot de competentie van de kantonrechter.

6 - Wijziging Algemene Voorwaarden

BeterinBelgië.nl is ten alle tijden gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de leden rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van BeterinBelgië.nl is daarvoor voldoende. Het is aan BeterinBelgië.nl om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

 

7 - Disclaimer

BeterinBelgië.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die bezoekers en leden kunnen lijden. BeterinBelgië.nl geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten en informatie.

8 - Copyright

De rechten van alle teksten en andere publicaties berusten bij BeterinBelgië.nl tenzij er nadrukkelijk een bron is vermeld.