Ziektekosten

De Belgische ziektekostenverzekering is trapsgewijs opgebouwd. De twee belangrijkste componenten zijn de verplichte basisverzekering en de (zo goed als verplichte) aanvullende verzekering. Daarnaast kunt u nog vrijwillig een hospitalisatieverzekering afsluiten. Bijkomende kosten zijn de verplichte responsabiliseringsbijdrage en de verplichte bijdrage aan de Vlaamse Zorgverzekering.

 

Verplichte basisverzekering

 

De verplichte basisverzekering voor ziektekosten is in België gratis. De bekostiging ervan vindt plaats door de werkgevers en werknemers die beiden een bedrag aan ziektekostenverzekering afdragen aan de sociale zekerheid. De werknemers dragen 3,55% bij die op het brutoloon wordt ingehouden. De werkgever draagt 3,8% bij. In totaal gaat het dus om 7,35%. Zelfstandigen betalen die 7,35% via hun sociale zekerheidsbijdragen.

De verplichte basisverzekering dekt de meest voorkomende medische hulpmiddelen en medische handelingen. Denk hierbij aan brillen en contactlenzen, hoorapparaten, orthodontie, IVF-behandeling, enz. Wilt u gebruikmaken van een uitgebreider verzorgingspakket, dan kunt u bij uw ziekenfonds een aanvullende verzekering afsluiten.

 

Aanvullende verzekering

 

De aanvullende verzekering dekt de kosten van bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen, kraamzorg, psychologische hulp etc. Vergoeding van de bijkomende kosten van een ziekenhuisopname zijn niet in de aanvullende verzekering opgenomen. Daarvoor dient u een aparte hospitalisatieverzekering af te sluiten. Omdat het elk ziekenfonds vrijstaat een eigen invulling aan de voorwaarden en bedragen van zo’n hospitalisatieverzekering te geven, kunnen wij daar verder niet op ingaan.

Het afsluiten van een aanvullende verzekering is niet bij wet verplicht, maar veel ziekenfondsen stellen het toch als voorwaarde om lid te kunnen worden.

 

Responsabiliseringsbijdrage

 

Dit is een bijdrage die de ziekenfondsen moeten afdragen aan het wettelijk reservefonds dat ze moeten aanhouden. Het RIZIV bepaalt hoeveel elk ziekenfonds per jaar mag uitgeven aan geneeskundige verzorging van de verzekerden. Wanneer een ziekenfonds meer uitgeeft dan begroot, moet zij de meerkosten uit dat reservefonds betalen.

 

Vlaamse Zorgverzekering

 

De Vlaamse Zorgverzekering is een pot met geld waaruit de Vlaamse regering de niet-medische kosten financiert voor mensen die vanwege hun ziekte, handicap of leeftijd veel verzorging nodig hebben. Uw ziekenfonds int deze zorgverzekering die 25 euro per jaar bedraagt.

 

Ziekenfondsen

 

Er zijn meerdere ziekenfondsen (ook wel mutualiteiten geheten) in België waarbij u zich kunt aansluiten. De drie grootste zijn:

 

  • CM, de christelijke mutualiteit.
  • De Voorzorg, de socialistische mutualiteit.
  • Partena, lid van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en dus niet behorend tot een bepaalde politieke/levensbeschouwelijke stroming.
Powered by: Vuursteen