Woonhuis en inboedel

Wie in België een woningverzekering afsluit, is verzekerd tegen de gevolgen van brand, waterschade, diefstal, storm, enz. Meestal maakt een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering deel uit van de woningverzekering, die dus in feite meer dekt dan alleen maar de gevolgen van een calamiteit.

Powered by: Vuursteen