Aansprakelijkheid

In België bestaan twee soorten aansprakelijkheidsverzekering: de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering of Familiale zekering en de aansprakelijkheidsverzekering aangaande motorvoertuigen.

 

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

 

Deze verzekering is de Belgische variant van de Nederlandse wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) en is niet verplicht. Net als in Nederland dient de verzekering ervoor de door u of door één van uw gezinsleden aangerichte schade te vergoeden.

 

Aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen

 

Deze verzekering is bij wet verplicht in België en geldt voor elk voertuig dat aan het verkeer deelneemt. De verzekeringsplicht geldt niet alleen voor motorrijtuigen die in België staan ingeschreven. Ook voertuigen die in het buitenland staan ingeschreven, maar waarmee men in België de weg op wil, vallen onder de verplichte verzekering.

Dit brengt een probleem met zich mee als een bestuurder van een voertuig al een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid heeft afgesloten in het land van herkomst van het voertuig en deze niet voldoet aan de Belgische vereisten. Normaal gesproken zou dan aan de grens alsnog een Belgische verzekering moeten worden afgesloten om met het voertuig de Belgische wegen op te kunnen. Dat is naast omslachtig ook oneerlijk. Vandaar dat veel landen zich hebben aangesloten bij het systeem van de groene kaart.

 

Het systeem van de groene kaart heeft twee doelstellingen:

 

  • Het internationale verkeer vergemakkelijken.
  • Ervoor zorgen dat alle slachtoffers van een verkeersongeval, veroorzaakt door een in het buitenland ingeschreven motorvoertuig, vergoed worden overeenkomstig de wetgeving van het land waarin de schade plaatsvond.       

 

Het Belgisch Bureau van Autoverzekeraars (BBAV) is namens alle Belgische verzekeringsmaatschappijen, die zich met de verplichte aansprakelijkheidsverzekering aangaande motorvoertuigen bezighouden, belast met de verplichtingen wat de afhandeling van schadegevallen betreft.

 

Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten

 

Een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, doet u bij een gerenommeerde bank of verzekeringsinstelling. Het is aan u die verzekering te kiezen die het beste bij uw persoonlijke situatie past.

Powered by: Vuursteen