Rustpensioen

Iedereen die in België heeft gewerkt als werknemer, ambtenaar of zelfstandige komt in aanmerking voor het zogenaamde rustpensioen. Dit pensioen bouwt u op met elk gewerkt kalenderjaar. De berekening van het rustpensioen gebeurt als volgt:

 

  • Het jaarloon wordt aangepast aan de huidige levensverwachting.
  • Dit aangepaste jaarloon wordt gedeeld door het aantal jaren dat u nodig hebt voor een volledig pensioen als werknemer.
  • Afhankelijk van uw gezinstoestand ontvangt u dan 60 of 75%.

 

Hoe langer u werkt en hoe meer loon u nu ontvangt, hoe meer pensioen u later krijgt. Dreigt u een te laag pensioen te krijgen, dan kan dit onder bepaalde voorwaarden worden verhoogd tot het gewaarborgd minimumpensioen.

 

Op de hoogte blijven

 

De pensioeninstellingen (RPV voor werknemers, RSVZ voor zelfstandigen en PDOS voor ambtenaren) geven u op eigen aanvraag of vanwege de wet een raming van uw opgebouwde pensioenrechten. Dit gebeurt normaal gesproken eens per jaar.

Heeft u eenmaal de leeftijd van 55 jaar bereikt, dan bezorgt uw pensioenfonds u:

 

  • Een overzicht van uw loopbaan tot dan toe.
  • Een raming van uw pensioen op basis van de op dat moment opgebouwde rechten.
  • Een schatting van de resterende pensioenrechten die u nog kunt opbouwen tot de pensioengerechtigde leeftijd (officieel is dit 65, alhoewel veel Belgen nu nog gebruikmaken van het zogenaamde brugpensioen. Deze kans op vervroegde pensionering moet in een nieuwe pensioenwet echter sterk worden beperkt. Die nieuwe pensioenwet is een zaak voor een nieuwe federale regering die op het moment van schrijven nog niet was gevormd).
Powered by: Vuursteen