Kinderbijslag NL

In sommige situaties houdt u recht op Nederlandse kinderbijslag wanneer u in België gaat wonen. Dit geldt met name wanneer:

 

  • U in België woont, maar in Nederland werkt.
  • U tijdelijk in België wordt gedetacheerd en een detacheringsverklaring kunt overleggen.
  • Als u als Nederlander in België voor een Nederlandse overheidsinstelling gaat werken.

 

U krijgt kinderbijslag uit het land waar u werkt. Daar betaalt u namelijk premies en belasting en bent u sociaal verzekerd. U kunt de kinderbijslag aanvragen in het land waar u werkt. Als uw partner niet werkt of net als u in Nederland werkt,dan  krijgt u alleen kinderbijslag vanuit Nederland. Als u en uw partner in verschillende landen werken bijvoorbeeld u in Nederland en uw partner in België, dan krijgt u kinderbijslag in het land waar u en uw partner wonen, in uw situatie is dit dus België. Is de kinderbijslag in België lager dan de kinderbijslag in Nederland? Dan krijgt u vanuit Nederland een aanvulling op de kinderbijslag. Zo krijgt u toch het hoogste bedrag.

 

Kraamgeld en kinderbijslag in België

 

Kinderen zijn welkom in België. De federale overheid verwelkomt elk kind met een bedrag aan “kraamgeld”. Woont u in België en werkt u in Nederland en heeft u geen recht op Belgische kinderbijslag, dan kunt u toch recht hebben op het Belgisch kraamgeld. Voor het eerste kind bedraagt dit 1.223,11 euro. Voor elk volgend kind ligt het bedrag op 920,25 euro. De vader vraagt het kraamgeld aan in het geval hij werkt. Is hij werkloos, dan vraagt de moeder het aan. Het is sowieso de moeder die het kraamgeld ontvangt op haar rekening. U vraagt het kraamgeld aan bij het kinderbijslagfonds van uw ziekenfonds of van uw werkgever. Zijn deze opties niet van toepassing - omdat u werkloos, in het onderwijs werkzaam of grensarbeider bent - dan moet u bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) zijn. Werkloze, arbeidsongeschikte of gehandicapte ouders worden als werknemers beschouwd en kunnen dus ook bij de RKW terecht.

 

Belgische kinderbijslag

 

Als u in België woont en in België werkt heeft u recht op Belgische kinderbijslag.Het recht op kinderbijslag geldt in principe tot het moment dat uw kind 18 jaar wordt. Studerende kinderen en werkloze schoolverlaters kunnen onder bepaalde voorwaarden tot hun 25e kinderbijslag krijgen. Kinderen met een handicap kunnen tot hun 21e een verhoogde kinderbijslag ontvangen.

 

De kinderbijslag wordt maandelijks gestort. De basiskinderbijslag (2012) bedraagt:

 

  • 88,51 Euro/maand voor het eerste kind (basisbedrag).
  • 163,77 Euro/maand voor het tweede kind (basisbedrag).
  • 244,52 Eurovoor elk kind vanaf het derde kind.

 

Gehandicapten, gepensioneerden en werklozen die langer dan zes maanden werkloos zijn, kunnen een verzoek om een sociale toeslag bovenop de basiskinderbijslag aanvragen. Verder zijn er nog leeftijdstoeslagen, schoolpremies en een toeslag voor eenoudergezinnen.

U kunt natuurlijk ook altijd informatie vragen bij het kinderbijslagfonds van uw ziekenfonds of werkgever, als dat uw kinderbijslagfonds is. Zelfstandigen moeten voor hun kinderbijslaguitbetaling zijn bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

 

De regelingen tussen Nederland en België kunnen per gezinssituatie en woon-/werksituatie verschillen. Het is daarom altijd nuttig eerst de site van de Sociale Verzekeringsbank te raadplegen om te zien wat in uw geval van toepassing is.

Powered by: Vuursteen