AOW

Voor elk jaar dat u alleen in Nederland hebt gewerkt of gewoond, hebt u 2% aan AOW-rechten opgebouwd. Vanaf de leeftijd van 65 jaar heeft u recht op dit AOW-pensioen. Het maakt daarbij niet uit in welk land u op dat moment woont. Op het moment dat u niet meer in Nederland werkt en in België woont, stopt de AOW-opbouw. Wel kunt u bij de Sociale Verzekeringsbank een vrijwillige verzekering hiertegen afsluiten. Heeft u ook in België gewerkt, dan ontvangt u eveneens een Rustpensioen, het Belgische equivalent van de AOW. U bent dan ook in België verzekerd van een Overlevingspensioen (=nabestaandenuitkering Anw). Let op: indien u in België werkt en woont, bent u niet meer verzekerd voor de Nederlandse Anw. Er zijn speciale regels voor samenloop van de Nederlandse Anw met een Belgisch overlevingspensioen. Wel kunt u bij de Sociale Verzekeringsbank een vrijwillige verzekering hiertegen afsluiten.

 

Belasting

 

Er heeft in België een jarenlange rechtszaak gespeeld tussen een gepensioneerde Nederlander die na zijn pensionering in België ging wonen en de Belgische Staat, zijnde de FOD Financiën (FOD = Federale Overheidsdienst) die de belastingen int. Vraag was of de Nederlandse AOW belastbaar mag zijn in België. Net zoals het Rustpensioen dat is voor de Belgen. De gepensioneerde Nederlander vond van niet. Immers, stelde hij, alleen al het feit dat je in Nederland woont, geeft je het recht op AOW. Er was volgens de Nederlander dus geen rechtstreeks verband tussen zijn arbeidzame verleden en zijn pensioen. De FOD Financiën ging niet mee in deze redenering. Zij argumenteerden dat er toch minstens een onrechtstreeks verband was tussen de AOW en de voormalige beroepswerkzaamheid van de Nederlander. Om de ingewikkelde juridische haarkloverij te vermijden, vermelden wij hier alleen de uitspraak van het Hof van Beroep te Antwerpen, uitgesproken op 29 maart 2011: De Belgische Staat mag de Nederlandse AOW belasten.

Powered by: Vuursteen