Privacy

BeterinBelgië.nl hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken. We raden u daarom aan om dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen. BeterinBelgië.nl is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder meldingsnummer m1510335.


1 - Beheer en contact


BeterinBelgië.nl is een dienst die is geïnitieerd en wordt onderhouden door marketingbureau Success 4 You. U kunt Success 4 You bereiken via het contactformulier op BeterinBelgië.nl.


2 - Gegevens van leden

Wij verwerken uw gegevens in het kader van onze dienstverlening. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de verschillende diensten die BeterinBelgië.nl biedt, dient men een account aan te maken. Hiervoor dienen alle gevraagde velden ingevuld te worden bestaande uit NAW gegevens, land, intentie om naar België te verhuizen, telefoonnummer, geboortedatum, burgerlijke staat, e-mail, forumnaam en wachtwoord.

 

BeterinBelgië.nl kan de gevraagde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen. Onder de automatisch gegenereerde informatie valt ook het IP-adres. BeterinBelgië.nl gebruikt de automatisch gegenereerde informatie voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren naar uw wensen en behoeften.
  • Met uw toestemming worden er nieuwsbrieven gestuurd naar uw e-mailadres om u op de hoogte te kunnen houden van veranderingen, tips en bijeenkomsten. Ook kunnen e-mails worden verstuurd indien u uw wachtwoord bent vergeten of dit wilt wijzigen.

 

3 - Gegevens verstrekken aan derden

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met derden zoals partners en adverteerders. Deze kunnen uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van hun diensten en producten die u voordelen kunnen bieden op het gebied van wonen in België. U geeft nadrukkelijk toestemming voor het delen van persoonsgegevens met onze partners en adverteerders wanneer u akkoord gaat met de privacyverklaring. De gegevens zullen nooit aan andere derden worden doorgegeven tenzij er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om de gegevens te verstrekken.
De gegevensverstrekking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag.  Indien u verder nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen (zie punt 1).

 

4 - Beveiliging

De gegevens die u als lid aan BeterinBelgië.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

 

5 - Aanpassing van persoonsgegevens

U heeft als lid ten alle tijden de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen en om uw lidmaatschap stop te zetten. Hiertoe geeft u de wijziging via het contactformulier op BeterinBelgië.nl of per mail door.

 

6 - Cookies

Om de site optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de site te beveiligen) hebben wij bepaalde informatie nodig. Daarom verzamelen wij automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de site. Deze informatie bestaat uit het IP-adres, het type browser, het computersysteem dat wordt gebruikt, account nummer, de pagina’s die u op BeterinBelgië.nl bezoekt en “cookies”.

Door gebruik van de diensten van BeterinBelgië.nl kunnen diverse cookies worden geplaatst op uw computer en kan toegang tot deze cookies worden verkregen. Cookies zijn stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. BeterinBelgië.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te verbeteren en aan te passen indien gewenst. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Deze cookies kunnen de computer en de bestanden die op de computer staan niet beschadigen. U kunt uw browser ook zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan BeterinBelgië.nl geen cookies ontvangt.  Wanneer u dit doet kan het zijn dat u geen toegang heeft tot onderdelen van de site.

Wanneer u gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat u uitlogt indien u een openbare computer verlaat. Houdt ook uw wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder uw toestemming, gebruik maken van uw BeterinBelgië.nl-account.


7 - Vragen

U kunt met uw vragen over dit privacybeleid terecht bij BeterinBelgië.nl (zie punt 1).


8 - Disclaimer

BeterinBelgië.nl is gerechtigd de inhoud van het privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker en/of het lid daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor voldoende.