Volwasseneneducatie

Het Belgische volwassenenonderwijs bestaat uit drie niveaus, oplopend in moeilijkheidsgraad en tijdsduur.

Basiseducatie

Deze onderwijsvorm is bedoeld voor volwassenen die moeite hebben met bepaalde vaardigheden die nodig zijn om maatschappelijk goed te kunnen functioneren. Denk aan lezen, rekenen, enz. Basiseducatie is gratis en vindt plaats in de Centra voor Basiseducatie.

 

Secundair volwassenenonderwijs

 

Het secundair volwassenenonderwijs is bestemd voor iedereen vanaf 18 jaar die alsnog een diploma in het Vlaamse secundair onderwijs wil behalen. Het biedt dezelfde studierichtingen als het secundair onderwijs voor 12- tot 18-jarigen. De opleidingen worden verzorgd door de Centra voor Volwassenenonderwijs.

 

Hoger beroepsonderwijs van Volwassenenonderwijs

 

Deze opleidingen liggen wat niveau betreft tussen het secundair onderwijs en de professionele bachelor in. Ook voor deze opleidingen moet u zijn bij de Centra voor Volwassenenonderwijs.

De opleidingen in de Centra voor Volwassenenonderwijs vinden veelal in de avonden en weekenden plaats. Voor werklozen zijn er ook dagopleidingen. Vaak worden deze dagopleidingen in samenspraak met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) gegeven.

 

Powered by: Vuursteen