Kinderopvang

In België bestaan twee soorten kinderopvang: in een kinderdagverblijf of bij zogenaamde onthaalouders thuis. Om een kinderopvang te mogen starten, moeten de voorzieningen een vergunning verkrijgen. Die vergunning wordt alleen verstrekt als aan alle voorwaarden zijn voldaan. De kinderopvangvoorzieningen kunnen een beroep doen op een subsidie, bovenop de ouderbijdrage die men als inkomsten ontvangt. Hoe meer doelgroepgericht en uitgebreider de opvang is, hoe groter het subsidiebedrag kan uitvallen.

 

Kinderdagverblijven

 

Er is een onderscheid tussen erkende en zelfstandige kinderdagverblijven.

 

Erkend kinderdagverblijf

 

Erkende kinderdagverblijven zijn bestemd voor baby’s, peuters en eventueel schoolgaande kleuters. Een erkend kinderdagverblijf beschikt over minstens 23 plaatsen als het een hoofdvestigingsplaats betreft. Kleine vestigingsplaatsen (filialen) moeten over minstens veertien plaatsen beschikken. De erkende kinderopvang moet uiteraard voldoen aan een reeks basisvoorwaarden om zich erkend te noemen. Deze voorwaarden liggen bijvoorbeeld op het gebied van openingsuren, veiligheid en begeleiding.

 

Zelfstandig kinderdagverblijf

 

Bij een zelfstandig kinderdagverblijf ligt het minimum aantal op te vangen kinderen lager, namelijk op acht. Een dergelijk kinderdagverblijf ontvangt geen subsidie. De prijs voor de opvang van uw kind ligt er daarom ook hoger. Tot slot krijgt het geen erkenning van Kind en Gezin, maar een “attest van toezicht”. Voor het verkrijgen van dit attest moet aan allerlei voorwaarden worden voldaan, al zijn deze minder streng dan bij een erkend kinderdagverblijf.

 

Onthaalouders

 

Er zijn twee typen onthaalouders: zij die werken voor een erkende dienst van onthaalouders en zelfstandig werkende onthaalouders. Net als bij de kinderdagverblijven geldt ook nu dat de erkende onthaalouderdiensten aan meer voorwaarden moeten voldoen dan de zelfstandig werkende onthaalouders. Dit wil overigens niet zeggen dat zelfstandig werkende onthaalouders of kinderdagverblijven per definitie onbetrouwbaarder of slechter zijn. Het is wel zo dat het toezicht daarop minder streng is.

 

Organisaties

 

Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid dat als opdracht heeft actief bij te dragen aan het welzijn van jonge kinderen en hun families. Behalve met kinderopvang houdt Kind en Gezin zich ook bezig met preventieve gezinsondersteuning en adoptie. Het Raadgevend Comité bepaalt in grote mate het beleid van Kind en Gezin. In dit Raadgevend Comité zitten gebruikers van de voorzieningen van Kind en Gezin, werknemers en bestuurders van die voorzieningen en onafhankelijke deskundigen.

Behalve Kind en Gezin is ook Landelijke Kinderopvang actief op dit gebied. Haar aanbod bestaat uit onthaalouders, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven.

Powered by: Vuursteen