Hoger onderwijs

Het hoger onderwijs bestaat in België, net zoals in Nederland, uit de Hogeschool en de Universiteit. Een student wordt toegelaten tot hogere studies wanneer hij/zij in het bezit is van een diploma Secundair Onderwijs. Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO), Technisch Secundair Onderwijs (TSO) en Kunst Secundair Onderwijs (KSO) geven direct toegant tot het hoger onderwijs. Wie een diploma Beroeps Secundair Onderwijs (BSO) heeft, moet aanvullend een zevende jaar volgen voordat hij/zij toegelaten wordt tot het hoger onderwijs.

 

Hogeschool

 

Studenten op een hogeschool volgen een driejarige bacheloropleiding, eventueel gevolgd door een eenjarige master. Vlaamse hogescholen verzorgen daarnaast een academisch gerichte bacheloropleiding in samenwerking met een universiteit. Doel van deze wetenschappelijke opleidingen, die ook drie jaar duren, is de student voor te bereiden op de academische master opleiding. Deze master opleiding zelf duurt vervolgens ook nog een jaar.

 

Universiteit

 

Anders dan op de Vlaamse hogescholen neemt het actief uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats in op de universiteiten. De universiteiten kennen academisch gerichte bacheloropleidingen en master opleidingen. Net als op de hogescholen met een tijdsduur van respectievelijk drie reguliere jaren en eventueel één extra jaar.

 

Accreditatie

 

Alle Vlaamse en Nederlandse opleidingen in het hoger onderwijs moeten voldoen aan de eisen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De NVAO beoordeelt de opleidingen en geeft een keurmerk.

 

Studeren in België

 

Veel Nederlandse studenten kiezen ervoor in België te studeren. Het Belgische onderwijs staat hoog aangeschreven en het collegegeld is in België een stuk lager: in 2010-2011 lag het collegegeld in België ongeveer 50% lager dan in Nederland. Ook zal er rekening moeten worden gehouden met het feit dat bepaalde vakken in de Franse taal worden onderwezen.

Powered by: Vuursteen