Nieuws

11-04-2014:Spreekuren Bureau Belgische Zaken  categorie: Sociale zekerheid

Op donderdag 15 mei houdt Bureau Belgische Zaken (BBZ) haar maandelijkse spreekuur bij de Rijksdienst voor pensioenen (RVP) in Antwerpen. Belastingdienst/Team Grensoverschrijdend … lees meer

25-01-2014:Spreekuren Bureau Belgische Zaken  categorie: Sociale zekerheid

Op de spreekuren van Bureau Belgische Zaken (BBZ) kunt u gratis terecht, op afspraak, met al uw vragen over sociale zekerheid in de verhouding Nederland - België. BBZ nee… lees meer

02-07-2013:Nabetaling voor AOW’ers buiten...  categorie: Sociale zekerheid

AOW’ers die buiten Nederland wonen en geen recht hebben op de tegemoetkoming KOB (Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen) krijgen met terugwerkende kracht een na… lees meer

23-05-2013:Kinderbijslagakkoord opgeheven  categorie: Sociale zekerheid

Om grensoverschrijdend kinderbijslag te ontvangen moeten de bevoegde Belgische en Nederlandse uitvoeringsorganen heel wat administratieve formaliteiten verrichten en informatie uit… lees meer

23-05-2013:Werkloosheidsuitkering alleen in...  categorie: Sociale zekerheid

Op 11 april 2013 heeft het Hof van Justitie arrest gewezen in drie zaken waarin werd gepeild naar het voortbestaan van aanspraken op een werkloosheidsuitkering in de voormalige wer… lees meer

23-05-2013:Nieuwe brochure over Sociale Zekerheid  categorie: Sociale zekerheid

De FOD Sociale Zekerheid heeft een nieuwe en geactualiseerde editie van de brochure "Sociale Zekerheid. Alles wat je altijd al wilde weten." gepubliceerd. Het Belgische sociale zek… lees meer

18-02-2013:Voorlichtingsavond Soc. Zekerheid en...  categorie: Financieel

De Nederlandse ambassade zal in samenwerking met Bureau Belgische Zaken (BBZ) en Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) een informatieavond organiseren op 20 februari in Br… lees meer

22-01-2013:Uitkeringen hoger in 2013  categorie: Sociale zekerheid

Ontvangt u een pensioen of uitkering uit België of Nederland? Vanaf 1 december 2012 of 1 januari 2013 is het bedrag van uw pensioen of uitkering hoger. Belgi&eu… lees meer

03-12-2012:Aanpassingen werkloosheidsuitkeringen  categorie: Sociale zekerheid

Het federaal regeerakkoord van december 2011 voorziet, in navolging van o.a. aanbevelingen van de Europese Raad, een aanpassing van de werkloosheidsverzekering. Het specifieke Belg… lees meer

08-11-2012:‘Coming2Belgium’ handige tool  categorie: Sociale zekerheid

Wie in België komt wonen, werken of studeren, vindt alle informatie over zijn rechten en plichten op het vlak van sociale zekerheid terug dankzij de tool ‘Coming2Belgium… lees meer
« 12
Powered by: Vuursteen