Nieuws

19-07-2013:Belgische ziekenhuizen beter  categorie: Gezondheidszorg

Steeds meer Nederlanders wijken voor een medische handelingen uit naar het buitenland. Ieder jaar gaan vele duizenden Nederlanders bijvoorbeeld naar België of Duitsland voor e… lees meer

02-07-2013:Mobiel bellen, sms'en en surfen...  categorie: Huisvesting

De maximumtarieven voor roaming in de Europese Unie verlagen op 1 juli. Dat houdt in dat het goedkoper wordt om mobiel te telefoneren, sms'en of surfen vanuit een ander EU-land.Zo… lees meer

02-07-2013:Lichte stijging autobelasting  categorie: Financieel

De Vlaamse autobelasting wordt op 1 juli geïndexeerd, met 1,18 procent. Dat nieuwe tarief geldt tot 30 juni 2014. De verhoging geldt voor de inverkeerstelling bij de inschrij… lees meer

02-07-2013:Loopbaanbegeleiding voor 40 euro  categorie: Werk & ondernemen

Werknemers die een loopbaanbegeleiding willen volgen, zullen vanaf 1 juli 40 euro moeten betalen voor een loopbaancheque. Met die cheque kan men dan een pakket van vier uur loopba… lees meer

02-07-2013:Belgisch onroerend goed overgewaardeerd  categorie: Huisvesting

Het Belgische vastgoed is een van de weinige die nog geen correctie kende. Over de periode 1996 - 2012 kende België zelfs de sterkste stijging in heel Europa. De Belgische vas… lees meer

02-07-2013:Nabetaling voor AOW’ers buiten...  categorie: Sociale zekerheid

AOW’ers die buiten Nederland wonen en geen recht hebben op de tegemoetkoming KOB (Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen) krijgen met terugwerkende kracht een na… lees meer

02-07-2013:Nieuwe promotiefilm voor België  categorie: Weetjes

Vandaag verspreidt de Kanselarij van de Eerste Minister een nieuwe versie van de promotiefilm "Belgium… beyond expectations". De film moet België promoten in het buiten… lees meer

23-05-2013:Kinderbijslagakkoord opgeheven  categorie: Sociale zekerheid

Om grensoverschrijdend kinderbijslag te ontvangen moeten de bevoegde Belgische en Nederlandse uitvoeringsorganen heel wat administratieve formaliteiten verrichten en informatie uit… lees meer

23-05-2013:Werkloosheidsuitkering alleen in...  categorie: Sociale zekerheid

Op 11 april 2013 heeft het Hof van Justitie arrest gewezen in drie zaken waarin werd gepeild naar het voortbestaan van aanspraken op een werkloosheidsuitkering in de voormalige wer… lees meer

23-05-2013:Infomiddag ondernemen in België  categorie: Werk & ondernemen

Denk je eraan om in België te starten als zelfstandige? Op 14 juni komt UNIZO (de Unie van Zelfstandige Ondernemers) naar de ambassade voor een informatiebijeenkomst.Deze UNIZ… lees meer
Powered by: Vuursteen