Nieuws

11-04-2014:Keuzeregeling voor Nederlanders vervalt...  categorie: Financieel

Afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet bekend gemaakt dat de keuzeregeling in de aangifte inkomstenbelasting per 1 januari 2015 vervalt. Voor u als Nederbelg  is het interess… lees meer

11-04-2014:Spreekuren Bureau Belgische Zaken  categorie: Sociale zekerheid

Op donderdag 15 mei houdt Bureau Belgische Zaken (BBZ) haar maandelijkse spreekuur bij de Rijksdienst voor pensioenen (RVP) in Antwerpen. Belastingdienst/Team Grensoverschrijdend … lees meer

25-01-2014:DigiD voor Nederbelgen  categorie: Weetjes

Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen zich melden bij een van de deelnemende organisaties voor een DigiD via balie-uitgifte. Wie zich bij een speciale balie meldt met een… lees meer

25-01-2014:Paspoort 10 jaar geldig  categorie: Weetjes

Vanaf 09 maart 2014 zullen nieuwe paspoorten en ID-kaarten 10 jaar geldig zijn. De tarieven worden verhoogd en zullen zsm bekend worden gemaakt. De geldigheid van nieuwe paspoorten… lees meer

25-01-2014:Spreekuren Bureau Belgische Zaken  categorie: Sociale zekerheid

Op de spreekuren van Bureau Belgische Zaken (BBZ) kunt u gratis terecht, op afspraak, met al uw vragen over sociale zekerheid in de verhouding Nederland - België. BBZ nee… lees meer

25-01-2014:Wat is er veranderd per 1 januari?  categorie: Weetjes

Per 1 januari jongstleden zijn er weer een aantal zaken veranderd in België. Zo wordt de SIS-kaart afgeschaft en worden dienstencheques duurder. Geleidelijke afschaffing … lees meer

25-10-2013:Column: hypotheekrenteaftrek  categorie: Financieel

Op Prinsjesdag presenteerde de regering haar nieuwe belastingplannen. Daarin zijn ingrijpende wijzigingen opgenomen ten aanzien van het keuzerecht. Het gevolg daarvan is dat in zee… lees meer

25-10-2013:Belgische economie beter dan verwacht  categorie: Financieel

In het tweede kwartaal van 2013 nam het BBP in België toe met 0,2 % ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat is dubbel zo goed als verwacht.De Belgische economie groeit s… lees meer

25-10-2013:'BPM op Belgische auto mag'  categorie: Financieel

Er mag in Nederland belasting worden geheven op auto's met een Belgisch kenteken, als die auto structureel in Nederland wordt gebruikt. Dat adviseert de advocaat-generaal a… lees meer

25-10-2013:Grensarbeiders krijgen welvaartspremie...  categorie: Financieel

Ruim 30.000 grensarbeiders die in Nederland gewerkt hebben maar in België wonen, krijgen de koopkrachttegemoetkoming terug die hen sinds 2010 werd ontnomen. Dat beve… lees meer
Powered by: Vuursteen