Samenwonen

In België bestaan drie wettelijke vormen van samenwonen:

1. U woont samen en vormt met uw partner een feitelijk gezin, zonder dat u een overeenkomst bent aangegaan.
2. U bent wettelijk samenwonend. In dit geval hebben u en uw partner een verklaring tot wettelijk samenwonen afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw woonplaats.
3. U woont samen als getrouwden.

 

De manier waarop u samenwoont, is bepalend voor de belastingaangifte en het erfrecht. We behandelen hieronder alleen de gevallen van het feitelijk gezin en de wettelijk samenwonenden.

 

Belasting

 

Belasting feitelijk gezin

 

In het geval u en uw partner een feitelijk gezin vormen, moet u beide een individuele belastingaangifte indienen. Uw samenwonende partner wordt daarbij nooit als persoon ten laste beschouwd, oftewel u bent nooit voor uw partner financieel verantwoordelijk. In het geval van eventuele gemeenschappelijke kinderen moeten de samenwonenden onderling uitmaken wie zich het hoofd van het gezin noemt. Hij/zij neemt dan het kind ten laste.

 

Belasting wettelijk samenwonenden

 

Voor de belastingaangifte van het jaar waarin de twee partners zich als wettelijk samenwonenden laten registreren, geldt dat beide nog een afzonderlijke belastingopgave moeten indienen. Voor de jaren daarna verstuurt de belastingdienst één gezamenlijke aangifte. Daarop vullen de samenwonenden zowel hun persoonlijke inkomsten als hun gezamenlijke inkomsten in.

 

Samenlevingscontract

 

In een samenlevingscontract legt u de specifieke voorwaarden van het samenwonen exact vast. Het opstellen van zo’n samenlevingscontract is voor de goede orde niet verplicht. De notaris kan het voor u opstellen.

Powered by: Vuursteen