Huwelijk

Iedereen van 18 jaar en ouder mag in België in het huwelijk treden zolang aan drie voorwaarden is voldaan:

 

  • Beide partners moeten vrijwillig instemmen met het huwelijk.
  • Ze mogen geen te nauwe bloedband hebben.
  • Er mag geen sprake zijn van bigamie.

 

Schijnhuwelijken en gedwongen huwelijken zijn niet toegestaan. Sinds 2003 kunnen mensen van hetzelfde geslacht eveneens met elkaar trouwen. Bij het aangaan van een huwelijk spelen een aantal formaliteiten en financiële gevolgen een rol.

 

Formaliteiten

 

Een huwelijk moet minimaal veertien dagen van tevoren worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Toekomstige echtgenoten die zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister dienen daarnaast de volgende documenten te overleggen:

 

  • een kopie van de geboorteakte;
  • een identiteitsbewijs;
  • een huwelijkscontract (indien aanwezig).

 

De huwelijksvoltrekking vindt plaats tussen de veertien dagen en zes maanden na de aangifte. De burgemeester of verantwoordelijke schepen (=wethouder) voltrekt het huwelijk.

 

Huwelijksvermogensstelsels

 

Een huwelijk heeft ook gevolgen voor het vermogen van de gehuwden. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 

Wettelijk stelsel

 

Het wettelijk stelsel is automatisch van kracht, indien de gehuwden niet voor een ander stelsel of een huwelijkscontract hebben gekozen. In dit stelsel geldt een verdeling van de goederen volgens het principe dat beide personen hun eigen vermogen inbrengen en behouden en een gemeenschappelijk vermogen beheren.

 

Het stelsel van scheiding van goederen

 

In dit stelsel is geen sprake van een gemeenschappelijk vermogen. De goederen die de echtgenoten samen hebben, zijn niet gemeenschappelijk, maar “onderverdeeld”.

 

Het stelsel van de algehele gemeenschap

 

In dit stelsel is alles gemeenschappelijk. Alle goederen behoren toe aan beide partners, ongeacht wie het heeft aangeschaft of ingebracht. Bij een scheiding of overlijden wordt alles verdeeld (bij overlijden onder de overblijvende partner en eventuele kinderen/ouders).

 

Het huwelijkscontract

 

Via een huwelijkscontract kunnen de echtgenoten zelf bepalen hoe zij hun vermogen en goederen willen verdelen. Een huwelijkscontract maakt u op bij de notaris. Indien u een huwelijkscontract hebt opgemaakt, moet u dat tijdens de aangifte van het huwelijk meedelen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Tevens moet u een getuigschrift voorleggen van de notaris die het contract heeft opgesteld.

 

Belastingaangifte

 

Het jaar dat u in het huwelijk bent getreden, beschouwt de belastingdienst de beide echtgenoten nog als alleenstaanden. U en uw partner ontvangen dus apart een belastingaangifte voor het jaar van de huwelijksvoltrekking. Het daarop volgende jaar ontvangt u nog slechts één aangifte voor beiden. Gehuwden kunnen bij hun belastingaangifte profiteren van het “huwelijksquotiënt”. Dit is een voorziening om de belastingdruk voor gehuwden te verminderen. Indien er kinderen in het spel zijn, gelden specifieke regelingen voor de belastingaangifte.

Powered by: Vuursteen