Arbeidsrecht

Het Belgische arbeidsrecht regelt alle zaken tussen werkgever en werknemer die noodzakelijk zijn voor een verantwoorde werksituatie.

 

Arbeidsovereenkomsten

 

In België bestaan vijf wettelijke arbeidsovereenkomsten:

 

  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur: het einde van de tewerkstelling is niet vastgelegd.
  • Overeenkomst voor bepaalde tijd: begin en einde van de tewerkstelling zijn vastgelegd.
  • Overeenkomst voor uitzendarbeid: de uitzendkracht verricht werk in opdracht van een uitzendbureau.
  • Overeenkomst voor duidelijk omschreven werk: zodra het werk is voltooid, loopt de arbeidsovereenkomst af.
  • Vervangingsovereenkomst: deze overeenkomst wordt bijvoorbeeld  toegepast in het geval dat een vaste werkneemster met zwangerschapsverlof gaat.

 

Arbeidsreglement

 

Bij elke baan moet uw werkgever u een exemplaar van het arbeidsreglement overhandigen. In dit document staan de algemene arbeidsvoorwaarden vermeld: het werkrooster, de uitbetaling van het loon, de vakantieregeling, enz. Het arbeidsreglement komt tot stand via onderhandelingen tussen de werkgever en de werknemers.

 

Arbeidsduur

 

De gemiddelde arbeidsduur mag niet langer zijn dan acht uur per dag en 38 uur per week. Afwijkende regelingen, bijvoorbeeld flexibele uurregelingen, kunnen alleen als bijkomende procedures worden gevolgd. Een arbeidsprestatie moet minstens drie uur duren en per iedere 24 uur heeft u recht op een arbeidsonderbreking van minstens elf uur.

 

Ontslag

 

Een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is afgesloten, kan door beide partijen worden opgezegd, mits de opzegtermijn wordt nageleefd. Die opzegtermijn is drie maanden voor de werkgever en anderhalve maand voor de werknemer.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen worden opgezegd als de partij die de overeenkomst opzegt een vergoeding betaalt. Deze vergoeding staat gelijk aan het loon dat nog verschuldigd is tot aan het einde van het arbeidscontract. Als de werkgever de overeenkomst opzegt, bedraagt de maximale vergoeding het loon over zes maanden. Als de werknemer de overeenkomst opzegt, bedraagt de maximale vergoeding het loon over drie maanden.

Powered by: Vuursteen