Bouwen

Het zelf bouwen van een woning komt in België veel vaker voor dan in Nederland. In Vlaanderen is er nog voldoende onbebouwde grond aanwezig. Het voordeel van zelf bouwen, is dat u het ontwerp en de inrichting helemaal naar eigen wensen kunt bepalen. U zult zich echter aan strakke regels moeten houden. De kosten hoeven niet veel hoger te zijn dan bij het kopen van een kant en klare woning.  

 

Stedenbouwkundige vergunning

 

Wanneer u besluit zelf een woning te bouwen, moet u eerst naar uw gemeente om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. U dient daartoe bij uw gemeente een “vergunningsdossier” in, dat wordt opgesteld door de architect. Het inschakelen van een architect is verplicht bij iedere bouw of verbouwing waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist.

Let er op dat u bij nieuwbouw niet alleen te maken heeft met de federale overheid, maar ook met de voorwaarden en regelingen van het gewest Vlaanderen en uw provincie.

 

De architect

 

De architect zorgt voor het ontwerp/concept en voert de controle uit over de werkzaamheden. Wanneer u geen architect aanstelt terwijl dat wettelijk verplicht is, riskeert u een gerechtelijke vervolging. Bovendien heeft u bij het verkeerd uitvoeren van werkzaamheden door de aannemer, geen recht op (volledige) schadevergoeding, indien een architect dit had kunnen voorkomen.

 

De aannemer

 

Het is van belang dat u kiest voor een geregistreerde aannemer. U weet dan zeker dat hij over de juiste technische vaardigheden beschikt en u kunt profiteren van belastingvoordelen: het lagere BTW-tarief van 6% (bij renovatie, niet bij nieuwbouw) en de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen.

U kunt voor een algemene aannemer kiezen die alle bouwwerkzaamheden op de locatie uitvoert of u schakelt afzonderlijke vakmensen in. In het tweede geval bent u verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen die de veiligheid van de werknemers bewaakt. Het aanstellen van een algemene aannemer garandeert u een ruime wettelijke bescherming voor het geval er problemen ontstaan. Bij de inschakeling van een dergelijke aannemer is namelijk de wet Breyne van toepassing. Hierin staat opgesomd waarover de aannemer u wettelijk in een contract moet informeren, zoals:

 

  • de totale prijs van de werken of het gebouw;
  • de betalingsmodaliteiten gespreid over het verloop van de werken;
  • de uitvoeringstermijn met begin- en einddatum van de werken;
  • de schadevergoeding als de werken vertraging oplopen.

 

Daarnaast biedt deze wet u ook een financiële bescherming. De aannemer moet namelijk een waarborg geven voor het geval de werkzaamheden niet goed worden uitgevoerd. Hij blijft volgens de wet Breyne tien jaar aansprakelijk voor de afgeleverde werken.

 

Premies

 

Er bestaan diverse premies voor het bpuwen en kopen van een woning. Deze premies verschillen van gewest tot gewest. Ook provincies, gemeenten en netbeheerders (zij die zorgen voor de gas- en elektriciteitsvoorzieningen) hanteren subsidieregelingen bij de bouw en verbouwing van een woning.

 

BTW

 

Op het bouwen van een huis is een BTW-tarief van 21% van toepassing. Woont u minstens vijf jaar in uw privéwoning en laat u het door een geregistreerde aannemer verbouwen, dan betaalt u in de meeste gevallen 6% BTW. Wanneer u een woning bouwt, moet u een BTW-aangifte invullen. Aan de hand hiervan bepaalt het BTW-kantoor of u voldoende BTW heeft betaald.

 

Kadastraal inkomen

 

Binnen 30 dagen na ingebruikname van uw nieuw gebouwde woning moet u dit melden aan het controlekantoor van het kadaster. Wanneer u dit niet doet, riskeert u een boete of zelfs gerechtelijke vervolging. Het kadaster berekent vervolgens het kadastraal inkomen. Het kadastraal inkomen is het gemiddeld netto-inkomen dat het onroerend goed tijdens één jaar aan huur zou opbrengen (rekening houdend met de huurmarkt op het referentietijdstip: 1 januari 1975). Het kadastraal inkomen geldt als basis voor de inning van de onroerende voorheffing en bepaalt tevens het onroerend inkomen in uw personenbelasting.

Powered by: Vuursteen