PWA-cheques

In België zijn twee soorten cheques waarmee u als particulier tegen een gunstig tarief werknemers van een erkend bedrijf kunt inhuren:

1. Dienstencheques
2. PWA-cheques

 

Een belangrijk voordeel van werknemers van een erkend bedrijf is dat deze verzekerd zijn tegen arbeidsongevallen en onopzettelijk veroorzaakte schades

 

Omschrijving 

 

Voor activiteiten die niet tot het systeem van de dienstencheques behoren, kunt u terecht bij het Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap (PWA) en een beroep doen op een PWA-werknemer. Een PWA is een Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW) opgericht door de federale overheid, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de sociale partners en de gemeente. Het laat langdurig werklozen toe om activiteiten uit te oefenen die door hun aard of hun occasioneel karakter niet uitgevoerd worden in het gewone arbeidscircuit.

 

Het PWA vermeldt op uw inschrijfformulier de prijs van een cheque. Die ligt tussen 5,95 euro en  7,45 euro. Het bedrag is afhankelijk van het type werk, het PWA en de gebruiker. Voor PWA-cheques geldt een belastingvermindering die schommelt tussen de 30 en 40% van uw uitgaven.

Een PWA-cheque is goed voor één uur werk en heeft een geldigheidsduur van twaalf maanden.

 

De volgende kosten kunnen eventueel ook nog worden aangerekend:

 

  • Inschrijvingsrecht (maximum 7,45 euro per jaar)
  • Verplaatsingskosten (geheel of gedeeltelijk) van de PWA-werknemer.

 

Werkzaamheden

 

Voor particulieren kunnen de volgende werkzaamheden worden verricht:

 

  • Kleine onderhouds- en herstellingswerken.
  • Bewaken en verzorgen van huisdieren, in afwezigheid van de eigenaars (bijv. tijdens de vakantie), indien er in de buurt geen dierenpension is.
  • Klein tuinonderhoud.
  • Opvang of begeleiding van kinderen, zieken, bejaarden of gehandicapten (o.m. kinderopvang bij de gebruiker thuis en boodschappen doen voor bejaarden)
  • Administratieve formaliteiten.
  • Huishoudelijke hulp (onder zeer strikt bepaalde voorwaarden).

 

De lijst van toegelaten activiteiten verschilt van het ene PWA tot het andere en is verkrijgbaar bij het PWA van uw gemeente.

 

Soorten cheques

 

U kunt twee soorten cheques krijgen:

 

  • Cheques op naam: deze bieden een fiscaal voordeel en zijn verkrijgbaar via Edenred
  • Naamloze cheques: deze bieden geen fiscaal voordeel, kunnen worden afgehaald bij het PWA en zijn bestemd voor sporadische gebruikers van de PWA-cheques of omdat de gebruiker ze onmiddellijk nodig heeft.

 

Verkrijgbaarheid

 

Inschrijving:

 

1. U schrijft zich in via het inschrijfformulier bij het PWA van de gemeente waar de activiteit wordt uitgevoerd .

2.  U ontvangt een toelatingsnummer waarmee u cheques kunt bestellen.

3.  Bij toelating brengt het PWA u in contact met een kandidaat of u deelt zelf aan de PWA-beamte de naam mee van de gewenste PWA-werknemer.

 

Cheques op naam (fiscaal voordeel):

1.  U stort de som die overeenstemt met het aantal cheques (minimaal 10) dat u wenst te bestellen op rekeningnummer BE52 0965 1402 1209 (BIC: GKCCBEBB) van Edenred (voorheen: Accor Services), met vermelding van uw toelatingsnummer.

2.  De PWA-cheques op uw naam worden met de post verstuurd binnen de vijf werkdagen na de ontvangst van uw betaling.

 

Naamloze cheques (geen fiscaal voordeel):

 

U kunt ze afhalen bij het PWA tegen contante betaling of u kunt het bedrag overmaken op de rekening van het PWA met vermelding van uw toelatingsnummer, gevolgd door het woord "naamloos". Na ontvangst van uw betaling, nodigt het PWA u uit om uw cheques af te halen of u ontvangt deze per post.

Powered by: Vuursteen