Fiscaliteit

Voor het aanslagjaar 2013 (inkomsten van het jaar 2012) kunt u in België zowel de uitgaven voor dienstencheques als die voor PWA-cheques fiscaal in mindering brengen op de personenbelasting.

 

  • Voor de dienstencheques geniet u een belastingvermindering van 30%, zodat een cheque ter waarde van 8,50 euro uiteindelijk maar 5,25 euro kost.
  • De 105 gratis toegekende dienstencheques voor moederschapshulp komen niet in aanmerking voor belastingvermindering.
  • Voor PWA-cheques geldt een belastingvermindering die schommelt tussen de 30 en 40% van uw uitgaven.

 

Let op: het maximale bedrag waarmee fiscaal rekening wordt gehouden bedraagt 2.560 euro per gebruiker, voor de uitgaven van dienstencheques en PWA-cheques samen. AIs uw inkomen laag is en u weinig of geen belastingen betaalt, dan kan het zijn dat u de uitgaven voor diensten- of PWA-cheques niet (volledig) fiscaal in mindering kunt brengen. In dat geval heeft u, onder bepaalde voorwaarden, recht op een terugbetaalbaar belastingkrediet. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Federale Overheidsdienst Financiën.

 

Ieder jaar ontvangt u een fiscaal attest (=verklaring) dat u bij uw belastingaangifte voegt. Het totaalbedrag dat daarop staat vermeld, vult u voor de dienstencheques bij de code 1364 of 2364 van de aangifte in. Voor de PWA-cheques zijn dat de codes 1365 en 2365.

Bij het invullen van de uitgaven voor diensten- en PWA-cheques in uw aangifte moet u geen rekening houden met de beperking van de uitgaven (diensten- en PWA-cheques samen) tot het maximumbedrag van 2.510 euro per jaar (voor het inkomstenjaar 2011). Die beperking zal automatisch worden uitgevoerd bij de berekening van uw belasting.

Powered by: Vuursteen