Energie

De Vlaamse markt voor gas en elektriciteit is in 2004 geliberaliseerd. De markt voor gas en elektriciteit in Brussel is nog niet volledig geliberaliseerd: aanbieders moeten daar aan strenge voorwaarden voldoen om er actief te mogen zijn. Vóór 2004 had Electrabel het absolute monopolie in deze nutsvoorzieningen in geheel België. Ook nu er meerdere aanbieders op de Belgische markt actief zijn, schommelt het marktaandeel van Electrabel nog steeds tussen de 70 en 80%.

Andere belangrijke Belgische spelers zijn Luminus en Lampiris. Uit Nederland bekende aanbieders zijn Nuon, Essent en sinds kort Eneco. Let op: Eneco levert in België alleen groene stroom!

 

Elektriciteit en gas

 

Tarieven

 

De elektriciteits- en gastarieven in België schommelen sterk. Iedere maand berekenen de energieleveranciers hun nieuwe tarieven die zij dan direct of in latere instantie aan hun klanten doorberekenen (afhankelijk van de vraag of die klant voor een contract met een variabele of vaste prijs heeft gekozen).

Wie beschikt over een elektriciteitsmeter met een dubbelteller (voor dag-/nachttarief) profiteert in de daluren van een tarief dat 40% lager ligt dan het piektarief. Het daltarief geldt doordeweeks van 21.00 uur tot 06.00 uur of van 22.00 uur tot 07.00 uur, afhankelijk van uw gemeente. Van vrijdagavond t/m maandagochtend is het daltarief continu geldig. De uiteindelijke kosten worden bepaald door uw verbruik, de distributiekosten van netbeheerder Eandis en energiebelastingen.

De energieleveranciers bestoken de consumenten veelvuldig met allerlei aanbiedingen om hen te laten overstappen. Er zijn allerlei websites die u kunnen helpen bij het kiezen van de voor u voordeligste leverancier, zoals die van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG). De VREG is tevens de instantie waar u moet zijn wanneer u een klacht hebt over één van de in Vlaanderen opererende energiebedrijven.

 

Netbeheerder Eandis

 

Sinds de liberalisering van de Vlaamse energiemarkt zijn de levering van gas en elektriciteit en het beheer van de distributienetten gescheiden. De energieleveranciers leveren alleen. In het geval u een stroomprobleem of een gaslek buitenshuis bemerkt, moet u contact opnemen met Eandis. Eandis beheert het midden- en laagspanningsnet voor elektriciteit en het midden- en lagedruknet voor aardgas. Ook voor het aansluiten van uw woning op elektriciteit of gas kunt u bij Eandis terecht. Heeft u een specifiek probleem met de installatie in uw woning, dan moet u een installateur of elektriciën raadplegen. 

Ieder jaar noteert Eandis uw meterstanden om uw jaarverbruik te berekenen en door te geven aan uw energieleverancier. Die maakt dan op zijn beurt de eindafrekening op. Het ene jaar komt een Eandis-medewerker de meterstanden bij u thuis opnemen, het andere jaar dient u dat zelf te doen en de standen telefonisch of via internet aan Eandis door te geven. Tussen de opname en de ontvangst van de jaarlijkse eindafrekening zit normaliter een maand of drie. 

Bij Eandis moet u ook zijn voor de goedkeuring van uw fotovoltaïsche zonnepanelen en de aanvraag voor installatie daarvan. Bovendien betaalt Eandis de zogenaamde groenestroomcertificaten uit die u kunt verdienen met het opwekken van zonne-energie.    


Zonnepanelen

 

De afgelopen jaren steeg het aantal geïnstalleerde fotovoltaïsche zonnepanelen in Vlaanderen behoorlijk, mede door belastingvoordelen en premies van de federale - en Vlaamse overheid. De Vlaamse regering heeft uit bezuinigingsoverwegingen in 2011 besloten het mes te zetten in de waarde van de zogenaamde groenestroomcertificaten. Per iedere 1000 kWh opgewekte elektriciteit ontvangt u van de Vlaamse overheid zo’n certificaat.  


Verwarming

 

Nog lang niet overal in Vlaanderen is de noodzakelijke infrastructuur voor levering van aardgas aan huis aanwezig. Of verwarming met aardgas in uw gemeente/wijk mogelijk is, kunt u navragen bij Eandis. Veel Vlamingen verwarmen hun huis daarom bijvoorbeeld elektrisch of met mazout.

 

Elektrische verwarming

 

Hierbij heeft u een radiator die ’s nachts opwarmt en de opgeslagen warmte vervolgens overdag uitstraalt. Om deze vorm van verwarming financieel aantrekkelijk te houden, heeft u een elektriciteitsmeter met een dubbelteller nodig. Doordat de radiator tegen het goedkope daltarief opwarmt, blijven de elektriciteitskosten voor verwarming binnen de perken bij normaal gebruik.

 

Mazout

 

Mazout is de benaming voor stookolie. Een aanzienlijk aantal Vlamingen slaat één keer per jaar een grote voorraad stookolie op. Een mazoutketel zorgt dan voor de verwarming. Nadelen aan deze verwarmingsmethode zijn de bewerkelijkheid en het feit dat de prijs van stookolie ieder jaar stijgt. De prijs van mazout is immers gekoppeld aan de algemene olieprijs.

Powered by: Vuursteen