Ziekenhuis

Wanneer u in Nederland werkt, bent u daar verplicht verzekerd tegen ziektekosten en kunt u van de Nederlandse gezondheidszorg gebruikmaken. Gaat u ook in België werken, dan moet u zich verplicht in België verzekeren en daar een beroep doen op de gezondheidszorg.

 

Kosten ziekenhuisopname

 

De kosten van een ziekenhuisopname worden verdeeld tussen u en het ziekenfonds. U bent normaal gesproken via het ziekenfonds verzekerd voor de geneeskundige verzorging (operatie, herstel). Deze kosten berekent het ziekenhuis rechtstreeks aan uw ziekenfonds. Het bedrag op de ziekenhuisfactuur voor de overige verzorging komt voor uw rekening en wordt berekend op basis van de volgende vier elementen:

 

 • Uw statuut: bent u een gewone verzekerde of heeft u recht op een verhoogde tegemoetkoming?
 • Soort kamer: voor een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer betaalt u niets extra, zolang uw arts geconventioneerd is. Bij een eenpersoonskamer bent u duurder uit, omdat u dan hogere medische kosten en honoraria betaalt. Is de opname in een eenpersoonskamer medisch noodzakelijk, dan betaalt u geen bijkomende kosten. 
 • De duur van de ziekenhuisopname.
 • De keuze van de arts: geconventioneerd of niet? Geconventioneerd wil zeggen dat de betreffende arts een akkoord heeft ondertekend met de ziekenfondsen. Dankzij dit akkoord kan hij/zij in principe het opgelegde honorariaplafond niet overschrijden. Niet-geconventioneerde artsen mogen dus wel aanvullingen op die honoraria vragen

 

Daarnaast moet u ook rekening moet houden met het betalen van een eigen bijdrage voor de verstrekte medicijnen en hulpmiddelen.

 

Hospitalisatieverzekering

 

Een ziekenhuisopname kan dus een dure aangelegenheid worden. Daarom is het verstandig naast uw ziekenfondsverzekering een bijkomende hospitalisatieverzekering af te sluiten. Deze dekt voor een groot gedeelte die kosten waarin uw ziekenfonds niet in eerste instantie voorziet. Een hospitalisatieverzekering kunt u afsluiten bij uw ziekenfonds of bij uw verzekeringsmaatschappij.

 

Premie

 

Hoe ouder u bent, hoe meer premie u betaalt voor een hospitalisatieverzekering. Er kan tot 70% premie bijkomen, indien u zich aansluit boven de 60 jaar. Ook de woonplaats, het geslacht en de gekozen vrijstelling bepalen de premie. Vrouwen zullen op een bepaalde leeftijd meer betalen dan mannen doordat zij zwanger kunnen worden. Ook het aantal keren dat u al bent opgenomen in een ziekenhuis speelt een rol.

 

Formules

 

Verzekeringsmaatschappijen bieden een aantal formules aan. Het al dan niet inbegrepen zijn van onderstaande criteria (“met of zonder tussenkomst”) bepalen de kostprijs van de premie:

 

 • jaarlijks plafond (maximumbedrag van de terugbetaling per jaar);
 • hospitalisatie ambulant (kleine risico’s);
 • plaatsing patiënt in een eenpersoonskamer;
 • extra diensten, zoals thuisoppas kinderen, ziekenoppas, verblijf ouders in het ziekenhuis;
 • kunstledematen en medische protheses;
 • vervoer naar het ziekenhuis per ziekenwagen of helikopter;
 • buitenland.  

 

Vergelijking

 

Bij de keuze van de hospitalisatieverzekering is het belangrijk dat u verschillende aanbieders vergelijkt. Bekijk de verschillende criteria zorgvuldig. Vooral de nazorgperiode is belangrijk en de opsomming van welke zware ziektes worden terugbetaald. Let er ook op dat u voor 100% vrij bent in uw keuze van ziekenhuis, arts, type verzorging, type kamer, enz.

 

Conclusie

 

Het is van belang dat u vooraf goed inzicht heeft in de kosten die u kunt verwachten bij een eventuele ziekenhuisopname. Het bedrag aan kosten die u zelf zult moeten betalen, kunt u voor een groot gedeelte in de hand houden door vooraf goed te bepalen hoe u uw tijd in het ziekenhuis wilt doorbrengen en welke arts u mag behandelen. Het is in elk geval altijd raadzaam een aanvullende hospitalisatieverzekering af te sluiten.

Powered by: Vuursteen