Tandarts

Degenen die in Nederland blijven werken en in België komen wonen, hebben de keuze om hun Nederlandse tandarts aan te houden of een Belgische tandarts te zoeken.

 

Tandarts zoeken

 

Het staat u vrij uw eigen tandarts te kiezen in België. Kijk voor de tandarts in uw buurt op de site van het Verbond der Vlaamse Tandartsen. Het aantal tandartsen neemt in bepaalde delen van België, met name Antwerpen en Limburg sterk af. Het komt nu al voor dat u soms enkele weken moet wachten voordat u bij een tandarts terecht kunt (behalve in spoedgevallen). Om dit op te lossen overweegt men mondhygiënisten in te schakelen. Als uw tandarts bij spoedgevallen geen dienst heeft, kunt u een beroep doen op de tandartswachtdienst.

Tandarts is een vrij beroep in België. Belangrijk bij de keuze van uw tandarts is de vraag of hij/zij geconventioneerd is of niet. Geconventioneerd wil zeggen dat de betreffende tandarts een akkoord heeft ondertekend met de ziekenfondsen. Dankzij dit akkoord kan hij/zij in principe het opgelegde honorariaplafond niet overschrijden. Niet-geconventioneerde tandartsen mogen dus wel aanvullingen op die honoraria vragen. Bij hen bent u dus duurder uit.

 

Consult

 

U betaalt de tandarts cash na de behandeling. De kwitantie die u dan meekrijgt dient u in bij uw ziekenfonds, dat vervolgens het betaalde bedrag geheel of gedeeltelijk aan u vergoedt. Op de site van de Hulpkas voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering vindt u een overzicht van de geconventioneerde tandartstarieven die gelden sinds 1 mei 2011.

Powered by: Vuursteen