Hulpdiensten

Dienst 100, de ambulance, de Mobiele Urgentie Groep (MUG) en het Paramedisch Interventie Team (PIT) zijn verschillende medische hulpdiensten met elk hun eigen taak. De coördinatie van de hulpdiensten is in handen van de Federale Overheids Dienst (FOD) Volksgezondheid. De medische hulpdiensten werken vaak samen met andere hulpdiensten, zoals de brandweer, politie en civiele bescherming.

 

Eerstehulpverlening en vervoer

 

Dienst 100 is de eerste schakel van het systeem. De oproepen die binnenkomen via de gratis telefoonnummers 100 of 112 ondergaan eerst een beoordeling vóór één of meerdere medische hulpdiensten in actie komen. De ambulances van Dienst 100 behoren tot:

 

 • een ambulancedienst van een erkende brandweer;
 • een privéonderneming erkend door de FOD Volksgezondheid;
 • een ziekenhuis;
 • een afdeling van het Rode Kruis.

 

Een ambulance vervoert een patiënt altijd naar de snelst bereikbare spoeddienst van een ziekenhuis, behalve als:

 

 • Het ziekenhuis het slachtoffer na de eerste hulp niet voldoende verzorging kan bieden.
 • Het slachtoffer bekend is bij en behandeld wordt door een ander erkend ziekenhuis dat in maximaal tien minuten bereikbaar is.

 

In België is 100 het alarmnummer voor het oproepen van een ambulance of het melden van brand.

 

De Mobiele Urgentie Groep (MUG)


De MUG is een mobiel medisch team dat ten minste bestaat uit een verpleegkundige met een Bijzondere BeroepsTitel (BBT) Intensieve zorgen en Spoedgevallenzorg en een urgentiearts. De MUG verplaatst zich met medische interventievoertuigen die reanimatiemateriaal aan boord hebben.

 

De opdracht van de MUG is de vitale functies van de patiënt te stabiliseren voordat de ambulance de patiënt naar het ziekenhuis vervoert. Deze snelle interventiedienst wordt alleen opgeroepen bij levensgevaarlijke situaties, zoals:

 

 • een verdrinkingsongeval;
 • ademhalingsnood;
 • ernstige brandwonden;
 • vergiftiging met chemicaliën of radioactieve stoffen;
 • een val van een hoogte van verschillende meters;
 • shock of coma;
 • een ernstig verkeersongeval;
 • wonden van de nek, borstkas of buik veroorzaakt door een vuur- of steekwapen.

 

Helikopters

 

Omdat sommige gebieden afgelegen liggen en het op sommige wegen vaak druk is, worden sinds kort ook twee helikopters ingezet in België. Ze hebben dezelfde bevoegdheden als de MUG en nemen bovendien het vervoer van patiënten voor hun rekening.

 

Hulpteams

 

Een Paramedisch Interventie Team (PIT) is een hulpteam dat als het ware tussen een ambulance en een MUG inzit. Een PIT is een ambulance die tot een ziekenhuis behoort. De PIT wordt bemand door een ambulancier en een verpleegkundige BBT. Zij worden indien nodig ondersteund door een urgentiearts met wie zij via een beveiligde radioverbinding in contact staan. Deze “gemengde” teams verminderen de werklast van de MUG's, die nog te vaak worden ingeroepen uit voorzorg. Dankzij de PIT's kunnen de MUG's zich helemaal concentreren op levensgevaarlijke situaties.

Powered by: Vuursteen