Hypotheken

Afsluiten in Nederland of België?

Voor degenen die in België gaan wonen en in Nederland blijven werken, kan het interessant zijn de hypotheek in Nederland af te sluiten. De meeste Belgische banken houden namelijk geen rekening met de hypotheekrenteaftrek en het voordeel dat het u oplevert. Daarnaast kunt u gebruik maken van de vertrouwde Nederlandse hypotheekvormen en blijven profiteren van alle kortingen en aftrekmogelijkheden die de Nederlandse belasting u biedt.

 

U kunt er ieder jaar opnieuw voor kiezen om volgens de Nederlandse belastingregels inkomstenbelasting te betalen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Deze mogelijkheid heet het keuzerecht. Ook wanneer u gebruik maakt van het Nederlandse keuzerecht behoudt u het recht op de Nederlandse hypotheekaftrek, zelfs als u in België uw hypotheek afsluit. Of het voor u aantrekkelijk is om gebruik te maken van het keuzerecht, verneemt u het beste van de belastingdienst of uw financieel adviseur. Het is hoe dan ook verstandig niet alleen naar de fiscale verschillen te kijken maar ook naar de overige hypothecaire verschillen tussen beide landen. Zo wordt de waarde van het pand in beide landen op een verschillende manier berekend en kent België op dit gebied andere financieringsconstructies en minder fiscale aftrekmogelijkheden.

 

Taxatie van uw nieuwe woning

 

Gaat u als Nederlander in België wonen, maar blijft u in Nederland werken, dan is het mogelijk een hypotheek te verkrijgen tot 106% van de waarde van de woning. De berekening van het te financieren pand vindt in België op een andere manier plaats dan in Nederland. In Nederland wordt uitgegaan van de executiewaarde. In België hanteert men de venale waarde ofwel de verkoopwaarde. Dat is de waarde van de woning wanneer deze onder normale omstandigheden, bijvoorbeeld als er voldoende publiciteit voor is geweest, wordt verkocht. Om de verkoopwaarde te bepalen, kijkt de hypotheekverstrekker in de regel naar de waarde van vergelijkbare panden in de buurt die recentelijk zijn verkocht. De woning wordt daarbij geacht vrij te zijn van huur en gebruik.

 

Provisie en Kadastraal Inkomen

 

Belgische banken mogen in tegenstelling tot de Nederlandse banken geen afsluitprovisie bij de koop van een woning in rekening brengen. Het is in België wel standaardpraktijk om bijkomende aankoopkosten te berekenen op basis van het Kadastraal Inkomen (KI). Het KI is het gemiddeld normaal netto-inkomen dat het onroerend goed tijdens één jaar zou opbrengen. Hierbij wordt rekening gehouden met de huurmarkt op het referentietijdstip, 1 januari 1975. Het KI dient ook als basis voor de inning van de onroerende voorheffing en het onroerend inkomen in de personenbelasting.

 

Hypotheekvormen

 

In België zijn minder hypotheekvariaties voorhanden dan in Nederland. Dit zijn de vier meest voorkomende:

 

 • Accordeon hypotheek:
  Bij deze hypotheekvorm blijven de maandlasten gelijk. Als de rente tussentijds stijgt, wordt de looptijd van de hypotheek langer. Andersom vermindert de looptijd in het geval de rente daalt. Het te betalen maandbedrag blijft dus altijd hetzelfde.
 • Vaste mensualiteit hypotheek:
  Dit is het Belgische equivalent van de Nederlandse annuïteiten hypotheek. Het verschil met de accordeon hypotheek is dat bij de vaste mensualiteit hypotheek niet alleen de maandelijks te betalen lasten gelijk blijven, maar ook de hypotheekperiode vastligt. Deze kan dus niet korter of langer worden.
 • Meegroei hypotheek:
  De eerste maandlasten bij deze hypotheek liggen gemiddeld 30% lager dan bij een vaste mensualiteit hypotheek. Daarom is de meegroei hypotheek populair bij jonge starters op de woningmarkt. De maandlast stijgt telkens een beetje. De stijging zou in een optimale situatie gelijk moeten lopen met de carrièreplanning.
 • Gemengde hypotheek:
  Een samenstelling van verschillende hypotheekvormen.

 

Kosten

 

Net als de aankoopakte wordt ook de hypothecaire lening door de notaris “verleden” (=opgesteld). Bij het aangaan van een hypothecaire lening moet u daarom rekening houden met een aantal notariskosten:

 

 

Deze kosten kunt u ter indicatie zelf berekenen op de website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

 

Verzekeringen

 

De kredietverstrekker vraagt steeds dat u een woningverzekering aangaat voor het geval uw woning wordt getroffen door een schadegeval. In de meeste gevallen wordt ook een schuldsaldoverzekering of een gemengde levensverzekering gevraagd. Zo'n verzekering betaalt het resterende verschuldigde kapitaal wanneer u vóór de volledige terugbetaling van de lening komt te overlijden.

 

Conclusie

 

De beslissing of u een hypotheek voor uw Belgische woning in Nederland of België afsluit, zal veelal afhangen van uw persoonlijke financiële situatie. Laat u goed informeren over wat in uw geval het beste is om te doen.

Powered by: Vuursteen