Verkeersbelasting

Iedere bezitter van een gemotoriseerd voertuig moet jaarlijks verkeersbelasting betalen voor het gebruik van de openbare weg. Deze belasting is gebaseerd op het vermogen van de motor, de cilinderinhoud en de Maximaal Toegelaten Massa (MTM) van het voertuig.

Naast de jaarlijks terugkerende verkeersbelasting dient u bij de aanschaf van een voertuig eenmalig een “belasting op de inverkeerstelling” (BIV) te betalen. Het maakt hierbij niet uit of het een nieuw of tweedehands voertuig betreft.

 

Verkeersbelasting

 

Het Vlaams Gewest is sinds 1 januari 2011 bevoegd om de verkeersbelasting te innen. Personenwagens komen niet in aanmerking voor vrijstelling of vermindering hiervan. De onderstaande voertuigen betalen jaarlijks een geïndexeerde forfaitaire belasting:

 

  • oldtimers ouder dan 25 jaar;
  • kampeeraanhangwagens en aanhangwagens voor het vervoer van een boot;
  • militaire voertuigen uit een verzameling.

 

Belasting op inverkeerstelling

 

De BIV geldt voor alle personenauto’s, motoren en minibussen die in België zijn ingeschreven. De Vlaamse belastingdienst is sinds 1 januari 2011 bevoegd om deze belasting te innen. Na inschrijving ontvangt u van de belastingdienst binnen twee maanden een aanslagbiljet dat u binnen twee maanden moet betalen.

 

Tarieven

 

Voor nieuwe voertuigen geldt dat het tarief van de BIV afhangt van het aantal fiscale PK of het aantal kilowatt. Voor tweedehands voertuigen geldt dat u een korting op de BIV kunt krijgen die oploopt tot 10 of 15%. Meer informatie vindt u op de site van de Vlaamse belastingdienst.

 

Vrijstellingen

 

De volgende voertuigen zijn gevrijwaard van het betalen van de BIV:

 

  • voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor het vervoer van zieken of gewonden;
  • voertuigen die worden gebruikt als persoonlijk vervoermiddel door “grootoorlogsinvaliden” of mensen met een beperking;
  • voertuigen van bepaalde overheidsinstanties of internationale organisaties.

 

Verminderingen

 

Nieuwe voertuigen die rijden met een LPG-installatie profiteren van een permanente korting van 289 euro. Bij tweedehands auto’s wordt bij de bepaling van deze LPG-vermindering gekeken naar de ouderdom van het voertuig.

 

Brussel

 

Iin het Brussels Gewest gelden andere regels en tarieven. U leest er meer over op de site van het Federale Overheidsdienst Financiën.

Powered by: Vuursteen