Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een belasting die het Vlaamse gewest oplegt aan iedereen die onroerend goed bezit.  Het totaal bedrag van de onroerende voorheffing wordt bepaald door het kadastraal inkomen en de hoogte van de opcentiemen (dit is een toeslag van 1% op een bepaald tarief).

 

Berekening

 

De onroerende voorheffing bestaat uit drie delen:

 

  • Basisheffing:
    Deze bedraagt in het Vlaams Gewest 2,5% van het kadastraal inkomen (1,6% voor sociale woningen) en in het Brussels Gewest 1,25% (0,8% voor sociale woningen).
  • Opcentiemen provincie.
  • Opcentiemen gemeente.

 

Rekenvoorbeeld

 

Stel dat het Vlaams Gewest u een basisheffing oplegt van 37,50 euro. Zowel de provincies als de gemeenten mogen tussen bepaalde marges zelf bepalen hoeveel opcentiemen zij opleggen. In 2010 bedroegen die marges voor de provincies tussen de 290 en 400 en voor de gemeenten tussen de 700 en 2.250. We gaan in dit voorbeeld uit van 290 opcentiemen voor de provincie waarin u woont en 1.400 opcentiemen voor de gemeente. U betaalt dan:

 

  • Basisheffing: 37,50 euro
  • Opcentiemen provincie: 290 opcentiemen is 2,9 x de basisheffing = 2,9 x  37,50 = 108,75 euro voor de provincie.
  • Opcentiemen gemeente: 1.400 opcentiemen is 14 x de basisheffing = 14 x 37,50 = 525 euro.

 

U betaalt in dit voorbeeld in totaal aan onroerende voorheffing dus 37,50 + 108,75 + 525 = 671,25 euro.

 

Wat u nog meer moet weten

 

In het geval u het onroerende goed in de loop van het jaar verkoopt, blijft u toch belastingplichtig voor de onroerende voorheffing over dat jaar. Het kan voorkomen dat de koper bereid is een deel van de belastingbetaling van u over te nemen. Hij is hiertoe echter niet verplicht.

 

Bij een nieuw gebouwde woning begint het eerste aanslagjaar voor de onroerende voorheffing pas in het jaar dat volgt op het jaar van de ingebruikname.

 

Zowel in het Vlaams als Brussels Gewest kunt u in bepaalde situaties aanspraak maken op een vermindering van de onroerende voorheffing: bijvoorbeeld als het een bescheiden woning betreft of wanneer u gehandicapt bent of gehandicapte kinderen ten laste heeft. Zie voor de precieze regelgeving rondom deze uitzonderingen de site van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Powered by: Vuursteen