Verkeersboetes

De Belgische verkeerswetgeving kent sinds 31 maart 2006 vier categorieën van verkeersovertredingen, oplopend van de eerste tot de vierde graad. Vierdegraads overtredingen zijn het meest ernstig en worden daarom ook het zwaarst bestraft. Welke overtredingen vallen onder welke graad vindt u op de site over de Belgische wegcode.

 

Betaling

 

Begaat u een verkeersovertreding, dan stelt de politie u een onmiddellijke inning voor (tenzij u bent geflitst). Kunt u hieraan niet voldoen, dan zult u het bedrag moeten betalen per overschrijving of via internetbankieren (minnelijke schikking). Doet u dit niet, dan bestaat de kans dat u een dagvaarding ontvangt om voor de rechtbank te verschijnen. Let op: de minnelijke schikking geldt alleen voor mensen die daadwerkelijk in België wonen en in een auto met een Belgische kentekenplaat rondrijden. Buitenlanders dienen steeds cash te betalen. Doen ze dat niet, dan wordt de auto in beslag genomen en later door de rechter mogelijk zelfs verbeurd verklaard.

De bezitter van een auto met Belgische kentekenplaat die in België woont en in Nederland wordt geflitst, ontvangt zijn boete in België. 

 

Snelheidsovertredingen

De hoogte van de verkeersboete hangt af waar de overtreding plaatsvond: in de bebouwde kom, op een woonerf, in de omgeving van een school of op een (snel)weg. Verder is de exacte snelheid waarmee u in overtreding bent van belang. Hoe harder u boven de maximaal toegestane snelheid rijdt, hoe meer u per overschreden kilometer extra moet betalen bovenop de standaardboete van 50 euro voor snelheidsovertredingen tot 10 km/uur boven de toegestane maximumsnelheid. De boetetarieven vindt u op de site van de Belgische wegcode.

 

Overige overtredingen

 

De boetetarieven voor verkeersovertredingen anders dan snelheidsovertredingen variëren al naar gelang de graad van 50 tot 300 euro. Bij overtredingen van de eerste tot de derde graad bent u in het geval van een minnelijke schikking altijd tien euro duurder uit. Laat u het tot een dagvaarding komen, dan betaalt u in het meest extreme geval 20 keer het oorspronkelijke bedrag.

Powered by: Vuursteen