Keuring

U bent verplicht met een veilig voertuig de weg op te gaan. Daartoe moet u uw auto periodiek laten keuren.

 

Moment van keuring

 

Standaard moeten personenauto’s op de dag dat ze vier jaar oud zijn een eerste periodieke keuring ondergaan. Dit herhaalt zich daarna jaarlijks. Gebruikt u uw personenauto ook om een aanhangwagen te trekken, dan gelden andere regels:

 

  • Bij een aanhangwagen van meer dan 750 kg moet de personenauto direct het eerste jaar na aanschaf worden gekeurd met een herhaling ieder daarop volgend jaar.
  • Bij een aanhangwagen van minder dan 750 kg geldt de standaardregel: als de personenwagen vier jaar oud is, volgt een eerste periodieke keuring die daarna ieder jaar wordt herhaald.

 

Naast de periodieke keuring bestaat ook nog de niet-periodieke keuring die op verschillende momenten vereist kan zijn. Gebruikt u uw personenauto voor betaald vervoer van personen, dan is een halfjaarlijkse keuring verplicht. Voor de periodieke keuring ontvangt u per post een oproepkaart.

 

De keuring

 

Tijdens de periodieke keuring komt de technische staat van uw auto aan bod. Daarnaast kijkt de keurder ook of uw auto niet boven de maximale luchtvervuilingsnormen zit en checkt hij de kilometerstand.

 

Na de keuring krijgt u een keuringsbewijs mee. Dit is groen of rood van kleur. Groen zonder code wil zeggen dat het voertuig voldoet aan het technisch reglement en geen gevaar oplevert voor de bestuurder of andere weggebruikers. Eventueel kunnen er aantekeningen bij worden gemaakt over gebreken die wel of niet snel verholpen moeten worden (respectievelijk code 4 en code 5). Een herkeuring is echter niet nodig. In al deze gevallen geldt een normale geldigheid van het keuringsbewijs (van één jaar). Bij een groen keuringsbewijs met een beperkte geldigheid (code 3) is sprake van administratieve gebreken. U moet deze dan binnen drie maanden herstellen. Een herkeuring na dat herstel is verplicht.

 

Een rood keuringsbewijs geeft aan dat uw auto zodanige gebreken vertoont dat de veiligheid voor u, de inzittenden of andere weggebruikers in gevaar kan komen. Er bestaan twee soorten rode keuringsbewijzen:

 

  • Het rood keuringsbewijs met verbod tot het verkeer (code 1) houdt in dat het voertuig niet meer de openbare weg op mag, bijvoorbeeld vanwege niet goed werkende remmen.
  • Bij een rood keuringsbewijs met beperkte geldigheid van veertien dagen (code 2) zijn er gebreken die een snelle herstelling vereisen. U mag met het voertuig de weg op, maar een herkeuring binnen veertien dagen is vereist.

 

Keuringsstations

 

Het is natuurlijk zaak dat de keuring van uw auto in goede en betrouwbare handen ligt. Om daar zeker van te zijn, is het aan te raden bij een erkende onderneming voor autokeuring aan te kloppen. Deze is lid van de overkoepelende Goca.

 

Kosten

 

De keuringskosten worden regelmatig bij wet aangepast. Klik hier voor de meest recente tarievenlijst.

Powered by: Vuursteen