Aanschaf en import

Iedere inwoner van België die een auto koopt, moet deze laten registreren bij de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Dit geldt zowel voor een auto die wordt aangeschaft in België, als een auto die wordt geïmporteerd uit een ander land. Uw verzekeringsmakelaar kan de aanvraag tot registratie voor u verzorgen of u kunt hiervoor rechtstreeks terecht bij de DIV.

 

Kentekenbewijs en -plaat

 

Wanneer u uw auto laat registreren, verstrekt de DIV u een kentekenbewijs en een kentekenplaat. Het kentekenbewijs ontvangt u gratis. Voor de plaat betaalt u 30 euro. Normaal gesproken bepaalt de DIV het kentekennummer. Wilt u liever een gepersonaliseerde kentekenplaat, dan is dat tegen extra betaling mogelijk. Deze moet wel altijd met het cijfer negen beginnen, waarna een scheidingsstreepje volgt en een combinatie van drie letters en drie cijfers, of andersom.

 

Nieuw kopen in België


Bij de aanschaf van een nieuwe auto in België betaalt u:

 

 • 21% BTW op de verkoopprijs;
 • belasting op de inverkeerstelling.

 

Tweedehands kopen in België


Ook bij de aankoop van een tweedehands wagen betaalt u de belasting op de inverkeerstelling. Deze is lager dan die voor een nieuwe wagen. Koopt u een tweedehands auto dan betaalt u alleen BTW wanneer u deze koopt bij een garage of autohandelaar. Er zijn in dat geval twee mogelijkheden:

 

 • U betaalt 21% BTW bovenop de verkoopprijs. De handelaar verstrekt u in dit geval een factuur waarop het bedrag aan BTW apart staat vermeld.
 • U ontvangt van de handelaar een factuur waarop het bedrag aan BTW niet apart staat vermeld. De factuur vermeldt dan: “Levering onderworpen aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de marge: btw niet aftrekbaar”. In dit geval betaalt u 21% BTW op de winstmarge van de handelaar. U bent dan dus goedkoper uit. Nadeel is dat de BTW niet aftrekbaar is, mocht u zelf BTW-plichtig zijn.

 

Invoeren vanwege verhuizing

 

De Belgische douane maakt onderscheid tussen het importeren van een eerder aangeschafte auto vanwege verhuizing en het importeren van een pas gekochte auto. In het eerste geval bent u niet onderworpen aan douanerechten, zolang u voldoet aan bepaalde voorwaarden:

 

 • U was al bezitter van het motorvoertuig zes maanden voor de feitelijke verhuizing.
 • U heeft de verplichte belastingen voor het voertuig reeds in Nederland betaald.

 

Bij de invoer heeft u de volgende documenten nodig:

 

 • Een kopie van het paspoort.
 • Een verzekeringsbewijs dat de afgelopen zes maanden voor invoering nog geldig was.
 • Het origineel eigendomsbewijs van het voertuig.
 • Een Belgisch of Europees verzekeringsdocument + een roze kaart.
 • De aankoopfactuur.
 • Een bewijs van inschrijving in de gemeente waar u verblijft.
 • Een officieel document dat aantoont dat u twaalf maanden voor vestiging in België in het buitenland verbleef.
 • Op de inventaris moet u het merk, het chassisnummer, het motornummer, het type en de kleur vermelden.

 

Invoeren als Belgische inwoner

 

Voordat u een nieuwe of gebruikte auto uit een andere (EU-lid)staat importeert, is het handig de autoprijzen voor (nieuwe) auto’s in de verschillende Europese lidstaten met elkaar te vergelijken.

De Belgische douaneautoriteiten maken een onderscheid tussen de invoering van een auto uit een land dat behoort tot het BTW-gebied van de EU en landen die daar niet onder vallen:

 

 • Koopt u een auto binnen het BTW-gebied, dan is het voor de douane belangrijk te weten of het een nieuwe of gebruikte auto betreft.
 • Importeert u een auto uit een land dat niet binnen het BTW-gebied van de EU ligt, dan hangen de formaliteiten en kosten af van het eerste douanekantoor binnen de EU dat u met uw aankoop passeert en bij welk douanekantoor u de formaliteiten wilt laten afhandelen (dit kan een ander kantoor zijn dan dat u als eerste passeert).

 

Lease voor Nederlandse ondernemers

 

Ondernemers in Nederland, die in België woonachtig zijn of Belgische medewerkers in dienst hebben, kunnen gebruik maken van de voordelen van grensoverschrijdende lease. De auto mag naar eigen keuze gekocht worden in Nederland of België. Vervolgens wordt de auto op Belgisch kenteken gezet.

 

Voordelen van grensoverschrijdende lease zijn:

 • Geen Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM).
 • De onderneming ontvangt maandfacturen met Nederlandse BTW, die 100% verrekenbaar is (i.t.t. de Belgische BTW bij aankoop die 50% terug te vorderen is).
 • Alle kosten worden gedragen door de Nederlandse onderneming.
 • Aantrekkelijke koopoptie einde leasecontract

 

De veel voorkomende leasevorm Netto Operational Lease houdt in dat alleen de aanschaf in het contract wordt opgenomen.

Powered by: Vuursteen